Schoolboy Q sa Day N Vegas - LITRATO

Gumaganap ang Schoolboy Q sa entablado ng Jackpot sa pagdiriwang ng musika sa Day N Vegas sa Linggo, Nob. 3, ...Gumaganap ang Schoolboy Q sa entablado ng Jackpot sa pagdiriwang ng musika sa Day N Vegas sa Linggo, Nobyembre 3, 2019, sa Las Vegas Festival Grounds, sa Las Vegas. (Benjamin Hager / Las VegasJournal) @benjaminhphoto Gumaganap ang Schoolboy Q sa entablado ng Jackpot sa pagdiriwang ng musika sa Day N Vegas sa Linggo, Nobyembre 3, 2019, sa Las Vegas Festival Grounds, sa Las Vegas. (Benjamin Hager / Las VegasJournal) @benjaminhphoto Gumaganap ang Schoolboy Q sa entablado ng Jackpot sa pagdiriwang ng musika sa Day N Vegas sa Linggo, Nobyembre 3, 2019, sa Las Vegas Festival Grounds, sa Las Vegas. (Benjamin Hager / Las VegasJournal) @benjaminhphoto

Panahon na para sa ilang Crash Talk sa yugto ng Jackpot nang bumagsak si L.A. rapper Schoolboy Q upang gumanap ng mga pagbawas mula sa kanyang pinakabagong rekord.